ikona informacyjna - język migowyJęzyk Migowy - Informacje
Numer Telefonu

32 632 01 00

Adres E-Mail

beskidzka@urovita.pl

Godziny Otwarcia

pon-pt: 8.00-18.00

Każdy pacjent Centrum Medycznego Beskidzka, w celu poinformowania o braku dostępności w zakresie komunikacji z placówką ma możliwość złożenia „Wniosku o komunikację z placówką dla pacjenta ze szczególnymi potrzebami”.

Wniosek o komunikację z placówką dla pacjenta ze szczególnymi potrzebami może złożyć pacjent ze szczególnymi potrzebami lub jego przedstawiciel ustawowy.

Wniosek można złożyć:

Wniosek powinien zawierać:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej komunikację;
  3. wskazanie preferowanej formy komunikacji;
  4. wskazanie planowanego czasu kontaktu z placówką.

Termin udzielenia odpowiedzi – bez zbędnej zwłoki, z uwzględnieniem wskazanej daty planowanego kontaktu z placówką.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku, Centrum Medyczne Beskidzka podejmie działania mające na celu zapewnienie wnioskowanej przez pacjenta dostępności poprzez rozwiązanie alternatywne.

Kliknij w poniższy odnośnik, aby pobrać wniosek: