Personel

PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA

 • Elżbieta Drzymała
 • Marianna Mrozińska
 • Jadwiga Szafraniec

POŁOŻNA

 • Małgorzata Pietrzak
 • Zofia Kodzis

PIELĘGNIARKA

 • Halina Pacyna
 • Małgorzata Zarzycka

REJESTRACJA

 • Beata Tilschner
 • Jolanta Latka
 • Ewa Podgórska
 • Marlena Jona
 • Barbara Koperwas

ADMINISTRACJA

 • Miłosz Stawecki – Wiceprezes Zarządu
 • Katarzyna Kurczyk – Prokurent
 • Zuzanna Mazur – Kierownik sekretariatu